自動翻訳をオフにして下さい。

Hiện nay, tình trạng Corona cũng có chiều hướng thuyên giảm, tuy nhiên những ảnh hưởng của nó vẫn tồn tại dai dẳng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chính vì đó, hãy cùng Trung Tâm Nhật Ngữ Hinode học những từ vựng liên hoan đến Corana để có thể giao tiếp, truyền đạt tới người nhật những vấn đề liên quan tới chủ đề này nhé!
Xem tiếp...