自動翻訳をオフにして下さい。

☆Toàn bộ học sinh đều ở ký túc, nên có thể tập trung vào học tiếng và tập quán sinh hoạt.

☆Giờ học của chúng tôi hướng tới việc cử đi Nhật

☆Chúng tôi sử dụng nhiều giáo trình soạn riêng để học sinh học được từ ngữ sẽ vận dụng vào thực tế

☆Giờ học được dạy bằng tiếng Nhật trên 80% và chú trọng hội thoại

☆Hàng ngày, giáo viên người Nhật đều tổ chức học cho giáo viên người Việt

☆Chúng tôi sử dung nhiều CD và DVD để tạo ra môi trường phát âm của người Nhật bản địa quen thuộc.

☆Hầu như ngày nào chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra kỹ năng nghe và nói

☆Chúng tôi lập ra nội quy trường nghiêm ngặt để học sinh hình thành ý thức tuân thủ nội quy để có thể thích ứng ngay với xã hội Nhật Bản.

☆Việc tuyển sinh sẽ do nhân viên tuyển sinh lựa chọn nhân lực tốt từ các nơi.

☆Giáo viên người Nhật sẽ hỗ trợ khi quý vị tới thăm quan trường.