自動翻訳をオフにして下さい。

Trung tâm Nhật ngữ Hinode thường tạo ra một không gian học tập thoải mái và thân thiện.

Từ môi trường học tập thân thiện này có thể khích lệ học viên tự giác tham gia các hoạt động học tập, Từ đó, học viên chủ động lĩnh hội kiến thức và có định hướng tương lai rõ ràng. Giáo viên thường có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, định hướng cho học viên không chỉ là kiến thức mà còn là tư tưởng, định hướng vào tương lai. Sự hỗ trợ từ giáo viên làm cho quá trình học tập của học viên trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn. Một phần quan trọng của việc học giao tiếp tiếng Nhật là giao  tiếp thực tế. Theo dõi các tình huống giao tiếp trong lớp học có thể giúp học viên thấy rõ cách áp dụng kiến thức vào các tình huống hàng ngày. Việc tham gia vào lớp học giao tiếp tiếng Nhật có thể giúp học viên gắn kết với nhau. Quá trình học cùng nhau và chia sẻ trải nghiệm về việc vào các lớp học giao tiếp tiếng Nhật này cũng giúp các em tạo ra một cộng đồng hỗ trợ trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức. Lớp học giao tiếp cũng có thể cung cấp cơ hội cho học viên hiểu rõ hơn về văn hóa Nhật Bản thông qua các tình huống giao tiếp thực tế và thảo luận về các chủ đề văn hóa. Theo dõi sự tiến bộ của các bạn học viên khác cũng có thể là một nguồn động viên lớn đối với các em. Khi thấy các bạn khác cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, học viên có thể cảm thấy có thêm nguồn đồng viện, nỗ lực.